'Een goeie therapeut is als een vroedvrouw die het innerlijke weten van de cliënt vrijmaakt.'

Veerle,

Ik dank je vauit mijn hart om me weer in contact te brengen met de aspecten in mezelf waar ik van afgesneden was.
Ik verheug me op de verdere evolutie van deze bijzondere ont-dekkings-tocht.
Moge je voor vele anderen een vroedvrouw zijn, zodat ook zij opnieuw in contact komen met het goddelijke deel in zichzelf en leren leven vanuit het universele bewustzijn.
Ik wens je veel succes met de verdere uitbouw van jouw bijzondere praktijk, wetende dat je eigenlijk geen gelukswensen nodig hebt; alles wat resoneert met de universele harmonie zal zich sowieso vermenigvuldigen tot grotere harmonie, liefde en succes.    Tineke

Contact: Veerle Wauters - Kalkensteenweg 19, 9230 Wetteren - gsm 0479 68 83 07 -